WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona ne predstavlja
fajlove
uređaje
memorijski prostor
foldere