WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona prečice ne predstavlja
mikroprocesor
uredjaj
fajl
FOLDER