title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prekidač /CHECK BOX/ se koriste za izbor:
jedne od ponuđenih opcija
nijedne, jedne, više ili svih mogućnosti u jednom trenutku
samo jedne od ponuđenih opcija
svih ponuđenih opcija