title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prekidač /CHECK BOX/ se opisuje riječima:
ili-ili
i-i
ni jedan -ni drugi
nikad dva