WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prozor koji prikazuje ikone uređaja kao što su miš, zvuk, DISPLAY je
EXPLORER
TASK BAR
MY COMPUTER
MY DOCUMENTS
CONTROL PANEL