WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

UP ONE LEVEL dugme u WINDOWS EXPLORER-u se koristi za:
izbor detaljnosti prikaza spiska fajlova i podfoldera
prikaz svojstava fajlova i podfoldera
odustajanje od posljednje aktivnosti
vraćanje za jedan folder prema korijenu/DESKTOP-u
brisanje fajlova i podfoldera