WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Sortiranje u WINDOWS EXPLORER-u sa SORT dugmadima se izvodi po:
datumu i vremenu zadnje promjene
vremenu kopiranja
imenu korisnika
veličini imena