WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Folder se može kreirati opcijom menija prečice /SHORTCUT MENU/
da
ne
nikada
zavisi od računara