WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

Opcija MY RECENT DOCUMENTS iz START menija:
Podešavanje komponenati sistema WINDOWS-a
Korisnik kreira meni koji može sadržavati: programe, dokumente, foldere
Spisak program koje možemo startati
Lista 15 zadnje korištenih dokumenata