Rijeci zrazi se skracuju da bi se pri pisanju ustedjelo u prostoru,a prilikom govorenja u vremenu.Skraceno pisanje primjenjuje se na duge ili na kratke rijeci i grupe rijeci, a posebno na one koje se mnogo ponavljaju.Pored uobicajenih, opsteprihvacenih, javljaju se i posebne, za datu priliku napravljene skracenice, koje se lako razumiju u odredjenom kontekstu. Najvaznije je u svemu  da se skracivanjem ne dovede cu pitanje razumljivost teksta.

 

 Skracivanjem rijeci i grupa rijeci nastale su mnoge skracenice koje se obicno citaju kao potpune rijeci.Neke od njih pisu se sa tackom, a neke bez tacke.

-cesto se od skracene rijeci uzima samo prvo slovo: g(gospodin i godina), r(razred), z.r.(zenski rod)....

-svodjenje rijeci na pocetne suglasnike ispred prvog samoglasnika>: br.(broj),  cl.(clan), sl.(slicno).....

- prvi slog sa  sa jednim ili vise suglasnika ispred prvog samoglasnika: br. (broj), mn. (mnozina), str. (strana)...

-ima dosta rijeci koje se skracuju na taj nacin sto se pise prvi slog sa jednim ili vise suglasnika ispred drugog samoglasnika: prof. (profesor), ul. (ulica), jedn. (jednina)...

-u nekim skracenicama ide se od treceg samoglasnika: superl. (superlativ), geogr. (geografski)...

-pojedine skracenice sadrze pocetno slovo i karakteristicna slova preostalog dijela rijeci: tzv. (takozvani), ppuk (potpukovnik)...

 

Posebnu grupu skracenica cine skracenice koje se citaju kao neskracene rijeci a pisu se bez tacke.

-u skracenicama za mjerne jedinice pise se pocetno slovo ili, u slozenim nazivima, pocetno slovo sa nekim slovom iz sredine rijeci: w (vat), v (vat), mm (milimetar), l (litar)...Latinicna slova se cesce upotrebljavaju u prirucnicima, strucnim i naucnim radovima, a u knjizevnim, novinskim i drugim tekstovima  obicnija je cirilica.

-u nekoliko skracenica  uzima se prvo i posljednje slovo, odnosno prvo slovo i posljednji slogovi: dr (doktor), mr (magistar), gdja (gospodja), gdjica (gospodjica).Ove skracenice se pisu malim slovom , a velikim samo na pocetku recenice ili potpisa.

-skracenice se javljaju i u nekim drugim slucajevima: tbc  (tuberkuloza), KB (kvalifikovani), TV (televizija)...

 

 Veoma cesto se skracuju viseclani nazivi drzava, udruzenja, organizacija i sl. , i to tako sto se pisu pocetna slova ili pocetni slogovi rijeci, koji se potom povezuju u skracenice. Tri su osnovne grupe ovakvih skracenica: nepromjenljive (SRJ-Savezna Republika Jugoslavija), promjenljive (iz PTT-a-iz Poste,telegrafa i telefona) i one koje su postale prave rijeci (TANJUG- Telegrafska agencija nove Jugoslavije).

 

Skracenice za vlastita imena cine posebnu grupu. Pisu se sa tackom i bez strogo utvrdjenih pravila (Branko V. Radicevic).

Brojke su jedna vrsta skracenica. Od prirode teksta zavisi kako ce se koristiti  (65-godisnjak).

NAZAD