1.   Ako vidite osobu sa visokim čelom da li pomislite da je to pametan i interesantan čovjek?
     1.    Da
     2.    Ne