Grupe i grupni procesi imaju veliki uticaj na ponašanje pojedinaca u organizacijama.Rad u grupama djeluje na motivaciju pojedinca, na rješavanje problema i donošenje odluka, te uopšte na učinkovitost članova organizacije.Kurt Lewin, jedan od najpoznatijih istraživača ljudske ličnosti, već prije više decenija izvrsno je objasnio važnost dobrog poznavanja grupa: "Iako se naučna istraživanja grupa sprovode tek nekoliko godina, ne ustručavam se predvidjeti da će grupni rad, odnosno upravljanje ljudima ne kao izolovanim pojedincima, već u društvenom okruženju grupa, uskoro biti jedno od najvažnijih teorijskih i praktičnih područja...Lakše je uticati na ličnost 10 osoba ako su skupljeni u grupu, nego uticati na ličnost bilo kojeg pojedinca odvojeno."
Edgar Schein, organizacioni psiholog, daje sledeće objašnjenje: " Veličina grupe ograničena je mogućnostima uzajamne interakcije i zajedničke svijesti.Ljudi koji su samo fizički zajedno ne odgovaraju toj definiciji, jer ne opažaju sebe kao grupu, i ne nalaze se u interakciji koja je svojstvena grupama.Međutim, radni timovi, odbori, manji odjeli, razredi, te mnoga druga neformalna udruženja između članova organizacije odgovaraju definiciji grupe.