Da li je svaki skup ljudi čini grupu?

    1. Da
    2. Ne