abc Quiz-Test

Organizacija Sajta abc Quiz-Test

Nekoliko je nivoa pripreme za test (sa i bez slika-animacija u pitanju; izvještaj poslije pitanja ili na kraju testa; mogućnost provjere u lekciji prije odgovaranja).
- QUIZ - Pored pitanja nalazi se i animacija - slika koja pomaže korisniku u memorisanju određene aktivnosti. Time se postiže bolji rezultat na testiranju. Svako pitanje ima objašnjeno u lekciji tako da ispitanik može da sazna više o aktivnosti klikom na link "Opis". Poslije svakog pitanja ispisan je izvještaj od ispravnosti izabranog odgovora. Link OPIS, koji se nalazi ispod animacije/slike u kvizu, je objašnjenje - lekcija navedenog pitanja. Quizovi su organizovani po poglavljima.
- TEST sa slikama - uz ponuđena pitanja nalaze se animacije ili slike za objašnjenje postupka. Na kraju je izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovara sa linkovima na opise. Pitanja su organizovana po poglavljima.
- TEST bez slika - pripremni - uz ponuđena pitanja nema animacije a slika se pojavljuje samo ako pitanje to zahtjeva. Na kraju je izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovara sa linkovima na opise. Pitanja su organizovana po poglavljima.
- Pripremni test za cijelo gradivo (sa izvještajem o greškama na kraju) omogućuje provjeru znanja kao u realnim uslovima testiranja.
- TEST - na kraju testa se pojavljuje rezultat bez izvještaja o pogrešnim odovorima. Pozadina /BACKGROUND/ poslednja dva pitanja su druge boje da ukažu korisniku da je test pri kraju.

 

Karakteristike Sajta abc Quiz-Test

  • Korištene su gotove lekcije sa sajta www.znanje.org/abc.
  • Pripremni testovi su podijeljeni na poglavlja što omogućuje korisniku postepeno učenje i višestruku provjeru sve do usvajanja gradiva. Vrijeme učenja se ovim skraćuje.
  • Pripremni testovi i stvarni testovi imaju ista pitanja.
  • Postoji nekoliko nivoa pripreme za test (sa i bez slika-animacija u pitanju; izvještaj poslije pitanja ili na kraju testa; mogućnost provjere u lekciji prije odgovaranja).
  • Pripremni testovi omogućuju korištenje lekcija što olakšava učenje
  • Unaprijed poznata pitanja.
  • Bodovni sistem poznat je unaprijed, korisnik bira do kog nivo će da uči.
  • Pripremni testovi su podijeljeni na poglavlja što omogućuje korisniku sistematičnost u učenju i da se testira ono što nije naučio čime se skraćuje vrijeme učenja.

Index abc tutorijali Znanje.org