O sajtu „abc Quiz – Test”
Video

Iskustvo učenika naše škole pri korištenju Sajta „abc Quiz – Test

Video pripremili: Nikolina Bajić, Sonja Matić, Marija Lukač, Anđela Romić, Jelena Bjelaković, Saša Leper, Aleksandra Bajić i Nikola Simić (saradnik: Željko Grbić)