ACCESS 2007

     
     

Access je dio Microsoft-ovog paketa Office i predstavlja aplikaciju za rad sa bazama podataka. Access je ustvari relacioni sistem za upravljanje bazama podataka a namjenjen je za projektovanje, eksploataciju prostih i složenih relacionih baza. Kompatibilan je sa mnogim drugim programskim paketima za rad i obradu baze podataka. Sastoji se od Microsoft-ovog mehanizma Džet za baze podataka (Microsoft Jet Database Engine) i grafičkog korisničkog okruženja. Access se koristi za projektovanje aplikacija u malim i srednjim preduzećima. Iako nije serverskog tipa, podržava višekorisnički režim rada. Često se koristi kao klijentska aplikacija koja preko drajvera „ODBC“ prihvata i obrađuje podatke iz nekog drugog sistema za baze podataka.

   
   

   
 
   
   
  Ekstenzije Access-ovih baza podataka:

  .mdb - Access Database (2003 i ranije verzije)
.mde - Protected Access Database
.accdb - Access Database (2007)
.accde - Protected Access Database
.mam - Windows Shortcut: Access Macro
.maq - Windows Shortcut: Access Query
.mar - Windows Shortcut: Access Report
.mat - Windows Shortcut: Access Table
.maf - Windows Shortcut: Access Form
.adp - Access Project
.adn - Access Blank Project Template
.mda - Access Database
.mdw - Access Workgroup
.mdf - Access (SQL Server) detached database (2000)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  Verzije Access-a:    
 
Datum Naziv Verzije Broj OS
1992 Access 1.1  1 Windows 3.1x
1993 Access 2.0 2.0 Windows 3.1x
1995 Access for Windows 95 7.0 Windows 95
1997 Access 97   Windows
1999 Access 2000 9.0 Windows
2001 Access 2002 10 Windows
2003 Access 2003 11 Windows
2007 Microsoft Office Access 2007 12 Windows