Vrste podataka - Datum i vrijeme /DATA TYPE - DATE&TIME/
 

Datum i vrijeme /DATE/TIME/ – kalendarski datum (vrijeme), calendar se automatski prikazuje pored polja kako bi se datum lakše unio u polje.

Primjeri koirštenja funkcija DATE i TIME.:

Funkcija

Ispis

date()

tekući datum

now()

tekući datum i vrijeme

< date()

prije tekućeg datuma

> #01.01.2011#

poslije navedenog datuma

   

Polje

Opis

Field size (veličina polja)

Određuje maksimalan broj znakova (najviše 255) koje možemo unijeti u polje

Format

Određuje kako se prikazuju podaci u polju.
Format je svojstvo pomoću kojeg zadajete kako se datum i vrijeme prikazuju i štampaju.

Input mask (maska za unos)

Određuje format u kojem se podaci moraju unijeti

Caption (natpis)

Unesite natpis koji se prikazuje kada je polje na obrascu, ukoliko ne unesete natpis, access će kao natpis upotrebiti ime polja

Default value (podrazumijevana vrijednost)

Vrijednost koju access automatski unosi u polje

Validation Rule (pravilo za provjeru ispravnosti podatka)

Unesite izraz kojim se ograničavaju vrijednosti koje se mogu unijeti u polje. Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Validation Text (provjera valjanosti texta)

Unesite tekst poruke o grešci koji se prikazuje kada unesete nedozvoljenu vrijednost. Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Required (obavezno)

Određuje da li se u polje mora unijeti vrijednost

Indexed

Označava da li access održava indeks vrijednosti nula

IME Mode

 

IME Sentence mode

 

Smart Tags

 

Text aign

Način poravnanja

Show Date picker

 

 


Slika 1. Lista polja /FIELD LIST/ i lista svojstava polja /FIELD PROPERTIES/

Vrste podataka - Datum i vrijeme /DATA TYPE - DATE&TIME/, postupak:

  1. HOME TAB.
  2. VIEWS grupa.
  3. DESIGN VIEW dugme .
  4. DESIGN VIEW opcija.
  5. DEFAULT TEXT FIELD SIZE polje.
  6. FIELD PROPERTIES.
  7. Izabrati parametre.
  8. Kraj.

Index