Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/ 2
 

ACCESS ima mogućnost promjene veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/. Standardno podrazumijevani tip podataka u bazi /DEFAULT FIELD TYPE/ je tekst /TEXT/.


Slika 1. ACCESS OPTIONS - OBJECT DESIGNERS dijalog prozor izbor veličine tekstualnog polja

TEXT - Alfanumerički znaci

Maksimalan broj znakova u tekstualnom polju /MAX NUMBER OF CHARACTERS IN A TEXT FIELD/ je 255

Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/ 2, postupak:

  1. FILE meni,
  2. ACCESS OPTIONS opcija.
  3. OBJECT DESIGNERS dugme.
  4. DEFAULT TEXT FIELD SIZE polje.
  5. Otkucati željenu vrijednost.
  6. OK dugme.
  7. Kraj.

Index