Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/
 

ACCESS ima mogućnost promjene veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/. Standardno podrazumijevani tip podataka u bazi /DEFAULT FIELD TYPE/ je tekst /TEXT/.

Polje

Opis

Field size (veličina polja)

Određuje maksimalan broj znakova (najviše 255) koje možemo unijeti u polje

Format

Određuje kako se prikazuju podaci u polju

Input mask (maska za unos)

Određuje format u kojem se podaci moraju unijeti

Caption (natpis)

Unesite natpis koji se prikazuje kada je polje na obrascu, ukoliko ne unesete natpis, access će kao natpis upotrebiti ime polja

Default value (podrazumijevana vrijednost)

Vrijednost koju access automatski unosi u polje

Validation Rule (pravilo za provjeru ispravnosti podatka)

Unesite izraz kojim se ograničavaju vrijednosti koje se mogu unijeti u polje

Validation Text (provjera valjanosti texta)

Unesite tekst poruke o grešci koji se prikazuje kada unesete nedozvoljenu vrijednost

Required (obavezno)

Određuje da li se u polje mora unijeti vrijednost

Allow Zero Length (dozvoliti dužinu nula)

Zadajte svojstvo ukoliko u polju može postojati string dužine nula

Indexed

Označava da li access održava indeks vrijednosti nula. Parametar INDEXED se koristi da se ubrza brzina pronalaženja podatka. Kad se po ovom polju često izvodi pretraga ili sortiranje parametar INDEXED će povećati brzinu. Ima dva stanja INDEXED (DUPLICATED OK - vrijednosti polja mogu biti ponovljena) ili (NO DUPLICATED bez ponavljanja). Parametar INDEXED povćava brzinu pretrage u QUERY-ju ali smanjuje brzinu dodavanja /ADD/ i ažuriranja /UPDATE/

Unicode Compression (kompresija teksta)

Označava želite li da access štedi prostor ukoliko se u polja unese samo tekst

 

Svojstva polja tipa Text

Text je tip polja opšte namjene, prihvata svaku kombinaciju slova, brojeva i drugih znakova.

Maksimalan broj znakova u tekstualnom polju /MAX NUMBER OF CHARACTERS IN A TEXT FIELD/ je 255.

Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/, postupak:

  1. Otvoriti tabelu.
  2. DESIGN VIEW dugme .
  3. DESIGN VIEW opcija.
  4. FIELD PROPERTIES.
  5. DEFAULT TEXT FIELD SIZE polje.
  6. FIELD SIZE polje.
  7. Izabrati parametre.
  8. Kraj.

Index