Vrste podataka - Jedinstvana numerčika vrijednost /DATA TYPES - AUTONUMBER/
 

Polje tipa /AUTONUMBER/
U polje tipa autonumber ne možete unijeti vrijednost. Access se stara da vrijednosti u polju tipa autonumber uvijek budu jedinstvena. Svaka tabela može sadržavati samo jedno polje tipa autonumber. Svrha polja tipa autonumber jeste da obezbijedi jedinstvenu oznaku svakog zapisa u tabeli, to polje je obično primarni ključ.

Vrste podataka - Jedinstvana numerčika vrijednost /DATA TYPES - AUTONUMBER/, postupak:

  1. HOME TAB.
  2. VIEWS grupa.
  3. VIEW dugme.
  4. DATA DESIGN opcija.
  5. DATA TYPE.
  6. Otvoriti padajuću listu DATA TYPE.
  7. Izabrati odgovarajući tip podataka.
  8. Kraj.

Jedinstvana numerčika vrijednost /AUTONUMBER/ – (automatsko dodjeljivanje broja) jedinstven broj čija se vrijednost uvećava za jedan ili slučajni brojevi koje access dodjeljuje novim zapisima tabele. Vrijednosti broja ovog tipa se ne mogu promijeniti.

Index