Vrste podataka - Primarni ključ /DATA TYPES - PRIMARY KEY/
 

Primarni ključ
Primarni ključ je polje čija vrijednost jedinstveno identifikuje svaki zapis u tabeli. Na primjer, matični broj građanina. Primarni ključ omogućava povezivanje tabela. Primarni ključ pomaže pri sortiranju, indeksiranju i drugim operacijama s bazama podataka. Zato je važno da u svaku bazu podataka uvedete identifikaciono polje i da ga odredimo za primarni ključ.

Moć baza podata /DATABASE SYSTEM/ proizilazi iz mogućnosti da brzo pronalaze i povezuje informacije koje se čuvaju u odvojenim tabelama. Da bi ovo izveli svaka tabela mora imati i polje sa jedinstvenim identifikatorom koji ima svaki zapis u tabeli. Ova infromacija se zvoe primarni ključ /PRIMARY KEY/ za tabele da bi obezbjedili jednoznačnost.


 Slika 1. PRIMARY KEY

Vrste podataka - Primarni ključ /DATA TYPES - PRIMARY KEY/, postupak:

  1. HOME TAB.
  2. VIEWS grupa.
  3. VIEW dugme.
  4. DATA DESIGN opcija.
  5. TOOLS grupa.
  6. PRIMARY KEY dugme .
  7. Kraj.

Jedinstvana numerčika vrijednost /AUTONUMBER/ – (automatsko dodjeljivanje broja) jedinstven broj čija se vrijednost uvećava za jedan ili slučajni brojevi koje access dodjeljuje novim zapisima tabele. Vrijednosti broja ovog tipa se ne mogu promijeniti.

Index