abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Istorija /HISTORY/

Priručnik se sastoji od 2 dijela:

  • Teorijski dio
  • Binarni sistem
  • Računar /COMPUTER/
  • Hardver /HARDWARE/
  • Softver /SOFTWARE/
  • Dodaci

Quiz - test

 

Index