abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Fon Nojman /Von Neumann/

Fon Nojman /Von Neumann/ – prvi računar sa memorisanim programom  (1946.god. )


Slika 1. Fon Nojman /Von Neumann/

 


Slika 2. Fon Nojman /Von Neumann/

 


Slika 3. Fon Nojman /Von Neumann/

 

ALU+CU=CPU
CPU+M=R
R+IU+OU=RS

M-memorija(memory) Računarska memorija je sposobnost da sačuva, zadrži te kasnije prikaze informaciju
IU-ulazna jedinica(input unit)
OU-izlazna jedinica(output unit)
Pojam ulazno/izlazne jedinice kod racunara koristi se za opisivanje komunikacije između racunara i računara ili računara i osobe; na primjer miš i tastatura su ulazne jedinice dok su monitor i printer izlazne jedinice.
CPU-centralni procesor(central processor unit)
ALU-aritmeticko logicka jedinica(arithmetic-logic unit)jе логичко коло које изводи аритметичке (сабирање, одузимање, множење и дељење) и логичке операције
RS-racunarski sistem(computer system)
R-racunar(computer)

To je prva generacija računara. Razlika u odnosu na slijedeće generacije je u glavnom u tehnologiji izrade, brzini, veličini memorije, količini poslova koje može istovremeno raditi itd.
Računar je mašina koja automatski izvršava niz aritmetičkih i drugih operacija. Kako će računar obrađivati podatke određeno je programom. Svako elementarno izračunavanje se u programu definiše upravljačkom informacijom koju zovemo instrukcija. Program je spisak instrukcija kojima se računaru saopštava način rješavanja određenog zadatka.

   

Index