abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Vrste računara

Računari se dijele prema mogućnostima, prema prenosivosti (prenosivi i neprenosivi).

Vrste računara:

  • MAINFRAME računari /MAINFRAME COMPUTER/
  • Radne stanice /WORK STATIONS/
  • Lični računari /PC - PERSONAL COMPUTERS/ >>.

Veliki, brzi i skupi računari koji se koriste u velikim organizacijam se zovu MAINFRAME računari. Nekad su nazivani i super računari i najčešće se koriste u vojne i naučno-istraživačke svrhe.

PDA /PERSONAL DIGITAL ASSISTANT/ je računar najmanjih dimenzija.

Danas su vrlo popularni prenosivi /LAPTOP/ računari.
Sastavni dio ovih računara su monitor i tastatura kao i modifikovani miš.

Index