abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Podatak, informacija i komunikacija

Podataka i informacije

Podatak je jednostavna neobrađena činjenica koja ima neko značenje. Nematrijalne  j e prirode, te postoji u našim mislima i nema značenje unutar ili izvan svog postojanja. Stoga se pridružuje značenju kojim opisujemo svojstva objkata. Postojanost mu je u kojem god obliku, upotrbeljivom ili neupotrebljivom.


Podatak je određen zapis o nekom događaju, pojavi ili karakteristici iz okoline. Ili, podatak je formalizovana reprezentacija činjenice ili ideje pogodne za komunikaciju, interpretaciju i obradu od strane ljudi ili mašina.

Podaci:
- Brojevi, znakovi, simboli koji se mogu obrađivati na računaru.
- Činjenice, statistika, događaji i transakcije.
- Podatak predstavlja fizičku prezentaciju informacije.

Informacija je saznanje koje je prihvatljivo za žive organizme ili upravljačke mašine. Podaci su sirovina iz koje se obradom dobijaju informacije.

 

Informacija:
- Znanje dobijeno učenjem, praksom ili na osnovu instrukcija.
- Informacije su interpretacija podataka.
- Informacije su značajne same po sebi.

Razlika

podatak

informacija

izolovana činjenica  koja  postaje informacija u momentu njegovog korišćenja i samo ako je pravovremeno dat.

 skup logički povezanih podataka, obrađenih i organizovanih činjenica koje predstavljaju neko obaveštenje

Ako analiziramo i organizujemo podatak tako da on daje novo znanje primaocu informacije, dobićemo informaciju. Kada informaciji damo značenje ili je stavimo u kontekst ona postaje znanje. Značenje informacije može biti korisno ali i ne mora.

 


Podatke sakupljate da biste njihovom obradom - analizom došli do informacija.

 


Komunikacija je razmjena informacija između subjekata. Može biti jednosmjerna i dvosmjerna. Prema Šanonu, komunikacioni proces se sastoji od informacionog izvora, kodera, kanala veze, dekodera, prijemnika informacija i smetnji. Postoje tri nivoa posmatranja komunikacionog procesa:  tehnički, semantički i efektivni. (npr. Abc, tabla je zelena, čas je završen)
Problem obrade podataka je sporo rješavan. Organizuju se velike arhive za čuvanje, prenos i obradu podataka. Takvi sistemi se nazivaju informacioni sistemi. Nauka, čiji je predmet istraživanje informacionih sistema, zove se informatika.            
( početkom dvadesetog vijeka na jednog službenika dolazilo je 40 radnika, 1940. taj odnos je 1:6, a 1965. odnos je 1:1)
Informatika je nauka koja se bavi prikupljanjem, obrađivanjem, čuvanjem i prezentovanjem informacija korisniku.
Informatika ( informacija+automatika ) se dijeli na računarske nauke i informacione nauke. Računarstvo je naučna disciplina koja izučava šta i kako se može riješiti pomoću računara. Informacione nauke su šira disciplina od računarstva, može postojati i bez računara, naravno, to je danas nezamislivo.

Index