abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Procesor - Centralna procesorska jedinica /CPU/

CPU se odnosi na procesor i to je CENTRAL PROCESSING UNIT centralna procesorska jedinica iil procesor. Centralna procesorska jedinica /CENTRAL PROCESSING UNIT/ je hardver /HARDWARE/.

Procesor se nalazi na matičnoj ploči /MOTHER BOARD/ unutar računara. Zbog velikog broja računarski komponenti koje se nalaze u njemu povečano je grijanje procesora i zato se na procesoru nalazi poseban hladnjak /COOLER/.

Ljudski mozak /BRAIN/ se koristi kao asocijacija za procesor.

Glavni čip u računaru se zove CPU. Svi poslovi koji se rade u računaru izvodi procesor direktno ili indirektno. Pri ovom procesor koristi druge dijelove računara.

Centralna procesorska jedinica /CENTRAL PROCESSING UNIT/ se sastoji od dva dijela:

  • Aritmetičke jednicie /ALU - ARITHMETIC LOGIC UNIT/ izvodi aritmetičke i logičke operacije u računaru.
  • Upravljačka jedinica /CU - CONTRLOL UNIT/ izvodi upravljačke funkcije u računaru.

Index