abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Hard disk /HARD DISK/

Hard disk sadrži programe /SOFTWARE/ i podataka /DATA/. Sadržaj hard disk /HARD DISK/-a se može čitati i pisati samim tim i brisati. Hard disk se nalazi u kučištu - sistemska jedinica /CASE, SYSTEM UNIT/ računara.

Hard disk /HARD DISK/

Hard disk /HARD DISK/ je memorija koja ima najveći kapacitet. Danas PC računari sadrže hard disk na kojem se čuvaju podaci, operativni sistem i programi. Odlika hard diska je veliki kapacitet i mogućnost memorisanja podataka i poslije isključenja računara. Danas je kapacitet HD nivo stotina GB i TB a na serverima mnogo puta veći. Podaci u PC računarima su digitalni bez obzira da li je to teks, slika, muzika, video ili nešto drugo.

Dijelovi hard diska

  1. Magnetna ploča
  2. Glava za čitanje/pisanje /HEAD/
  3. Pobuđivačka kazaljka
  4. Pobuđivač
  5. Osovina
Danas se prave i prenosivi hard diskovi (eksterni hard diskovi).
Pri povezivanju najčešće se koristi USB port.

Index