abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Memorija /MEMORY/

Memorija je Hardver /HARDWARE/. Programi i podaci se čuvaju u memoriji. Prostor računar izvodi procese u memoriji. Skladište se koristi kao asocijacija za memoriju.

Mjera za kapacitet memorije je: 
 • bajt.
 • Kilobajt
 • Megabajt
 • Gigabajt
 • Terabajt

 

Memorije su:

 • RAM /RANDOM ACCESS MEMORY/ je radna memorija.
 • ROM
 • HARD DISK
 • Prenosivi HARD DISK
 • PC Card
 • Disketa
 • Optički mediji
 • ZIP DISK
 • SICK

STICK zbog jednostavnosti rukovanja, velikog kapaciteta i malih dimanzija danas se najčešće koristi kao vanjska memorija.

Programi i podaci na disku, stiku se čuvaju u fajlu.

Index