abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Optički drajv /OPTICAL DRIVE/ CD i DVD

Optički drajv /OPTICAL DRIVE/ je univerzalni naziv za CD i DVD drajvove. Kod medija se razlikuju uređaju koji omogućuju rad to su drajvovi /DRIVES/ i sami memorijski mediji CD-ROM i DVD-ROM. Inače danas masovno proizvode i ovi mediji ROM-om koji dozvoljavaju korisniku da piše na njih sadržaj. CD i DVD koriste se za čuvanje - arhiviranje sadržaja.

Drajvovi, unutrašnjost računara.

Drajv, unutrašnjost računara i predstavlja dio računarskog sistema.

CD ROM /COMPACT DISC READ ONLY MEMORY/, često se koriste atraktivne naljepnice. CD ROM nije dio računarskog sistema.

DVD /DIGITAL VERSATILE DISC/. jednoslojni disk ima kapacitet od 4,5GB. Dvoslojni do 9GB.

Najnovija tehnologija ”BLUE-RAY” diskova zapisuje do 50 GB. Pogodni su za arhiviranje multimedijalne sadržaje (video, audio itd).

Index