abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Radna memorija - RANDOM ACCESS MEMORY /RAM/

Procesor koristi memoriju kao radni prostor to je RAM. .

RAM /RANDOM ACCESS MEMORY/ je radna memorija

RAM /RANDOM ACCESS MEMORY/ je brza memorija ali daleko manjeg kapaciteta od HARD DISK-a. RAM je smješten na matičnoj ploči. To je najbrža memorija..

Sadržaj RAM memorije se može brisati. Nnedostatak RAM-a je visoka cijena i nemogućnost prenošenja.

Index