abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
READ ONLY MEMORY - ROM

Sadržaj ROM-a može se samo čitati i ne može se u njega ni pisati niti njegov sadržaj brisati.

READ ONLY MEMORY - ROM, sadrži isključivo sistemske podatke neophodne za rad računara.

READ ONLY MEMORY - ROM sadrži programi i podatke koje kosnik ne mijenja. ROM je smješten na matičnoj ploči.

 

Index