abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
USB flaš stik /USB FLASH STICK/

Memorija je Hardver /HARDWARE/. Programi i podaci se čuvaju u memoriji. Prostor računar izvodi procese u memoriji. Skladište se koristi kao asocijacija za memoriju.

STICK zbog jednostavnosti rukovanja, velikog kapaciteta i malih dimaenzija danas se najčešće koristi kao vanjska memorija.

USB flash stick ili jednostavno flaš stick je uređaj koji u sebi ima flash memoriju. USB flash stick koristi USB 1.1 ili noviji 2.0 interfejs za komunikaciju sa računarom koji je veoma praktičan jer ne zahtijeva nikakve dodatne drajveri za rad (za WindowsXP i novije). Trenutno se kapaciteti memorije kreću od 128 magebajta do 64 gigabajta (ovaj podataka se stalno mijenja tako da ga moramo posmatrati okvirno).

Upis i očitavanje sadržaja se izvodi putem USB utikača.

USB flash stick je memorija koja je našla primjenu i u drugim uređajima a ne samo u računarima i u foto aparatima, mobilnim aparatima

Unutrašnji dijelovi Flash sticka
1. USB utikač
2. Upravljač pohranjivačkog uređaja
3. Testne tačke
4. Čip flash memorije
5. Kristalni oscilator
6. LED
7. Prekidač za zaštitu od zapisivanja
8. Neiskorišteni prostor za dodatni čip, koji bi eventualno povećao kapacitet

Prije odspajanja stika iz USB utičnice flaš stik se mora odjaviti.

Postupak za odjavljivanja-isključenja vanjske memorije /STICK/:

  1. Klik primarne tipke miša na ikonu u statusoj liniji.
  2. Sačekati.
  3. Pojavljuje se poruka:
  4. Potvrditi poruku klikom.
  5. Kraj.

Index