abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Barkod čitač /BARCODE READER/ i printer /BARCODE PRINTER/

Barkod /BARCODE/ se koristi za identifikaciju. Koristi se najčešće ali ima i druge primjene radi jednostavnosti uređaja za čitanje. Korise ga za identifikaciju pošiljki kao i putnika.

Barkodni printeri su posebna vrsta printera koji služi za ispis barkodova. Barkod čitači /BARCODE READER/ čitaju barkod zapis.

Bar kode /BAR CODE/

Bar kode /BAR CODE/ je pPredstavaljanje cifara kao linija

Barkod čitač /BARCODE READER/

Bar kod čitaju namjenski barkod čitači /BARCODE READER/

Barkod čitač /BARCODE READER/ se zovi i čitač linijskog koda.

Barkod printer /BARCODE PRINTER/

Posebna vrsta printera su barkodni printeri koji služi za ispis barkodova, grafike i drugih informacija. Ovo su najčešće termalni printeri. Računar šalje podatke koje barkodni printer pretvara u ispis bar kod ili grafiku.

Tri kategorije barkod printera su:

  • Industrijski,
  • Desktop
  • Prijenosni.

Index