abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Modem

Modem je poseban dio hardvera računara koji omogućeju da se ostvari veza na Interent. Modem obezbjeđuje prijem i predaju podataka zato je ulazno/izlazna dio računara.

Da bi mogli pristupiti Internetu preko telefonske linije neophodan je modem.

Modem može biti interni i externi:

Slika 1. Interni modem

Slika 2. Externi modem

 

Eksterni modemi

Telefonski modem /PHONE MODEM/ povezan na telefonsku liniju računar i telefona (može i faks), Samo jedan korisnik može koristiti telefonsku liniju (ili izlazak na internet) u jednom trenutku.

DSL modem povezan na telefonsku liniju korištenjem splitera. Omogućeno je istovremen telefonski razogovor i rad na računaru.

Kablovski modem /CABLE MODEM/

ISDN modem

 

Index