abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Monitor /MONITOR/

Monitor /MONITOR/ je izlazni jedinica/uređaj. Putem monitora korisnik prima informacije od računara.
Osnovne odlike monitara su:

  • Broj hoirzontalnih i vertikalnih tačaka monitora
  • Broj boja koji može računar da prikaže.

Najčešće se dijele prema veličini dijagonale 14", 15", 17", 19", 21 “ (1 “= 2,54 cm).

TOUCH SCREEN se odnosi na ulazno-izlazni uređaj (korisnici SMARTH mobilnih telefona to čine stalno). Prihvata signale pri dodiru na ekran (primjer je bankomat i na aerodromima i željezničkim stanicama za red vožnje.

Monitor je izlazni uređaj. Većina današnjh monitora je u boji. Postoje i monohromatski monitori koji prikazuju nijanse sivog.

Osim u struju monitor mora biti priključen na grafičku karticu koja je posrednik između procesora i monitora. Od nje zavisi koliko kvalitetnu sliku možemo dobiti te koliko ćemo imati boja. Kvalitetnije kartice imaju bolju rezoluciju (npr.1280x1024 piksela)i puno više nijansi boja (16 miliona ili više), ali zahtjevaju i više RAM-a.

Svojstva monitora:

Broj različitih vrijednosti apscise ili horizontalna rezolucija.
Broj različitih vrijednosti ordinate ili vertikalna rezolucija.
Broj različitih boja.
Horizontalna i vertikalna rezolucija određuje broj diskretnih tačaka na ekranu. On je jednak proizvodu horizontalne i vertikalne rezolucije.

Monitor je uređaj, a ekran monitora (kraće, ekran) je površina na kojoj se prikazuju rezultati rada i rezultati unosa putem tastature-miša ili kraće na ekran se prikazuju rezultati rad. Monitor ima masu.

Sve slike koje se stvaraju na ekranu monitora su rasterske slike. Rasterska slika sastoji se od sitnih kružića zvanih piksel. Što su ti kružići sitniji i gušći(što je više piksela) slika će biti ljepša.

Piksel, u računarskoj grafici, je osnovni slikovni element i možemo ga zamisliti kao mali kružić. Piksel je mjesto na ekranu koje na monitoru može da primi jednu od mogućih ( npr.256) boja.

 

Tipovi monitora

CRT monitor koristi ekran sa katodnom cijevi, slično onoj koja se koristi u televizorima.Slika na ekranu dobija se tako što snop elektrona emitovan iz katode (elektronski mlaz) udara na fluoroscentnu podlog ekrana i time izaziva svetlost.
Kolor monitori koriste tri mlaza koji na ekranu pogađaju tri sloja nanesenog materijala. Slojevi emituju crvenu, zelenu i plavu boju (RGB - red, green, blue)., a mješanjem te tri boje stvara se čitava paleta boja na ekranu. Svjetlost tačke na ekranu postepeno nestaje nakon što je elektronski snop prestane pogađati. Zbog tromosti ljudskog oka to neće previše smetati ako se slika redovno obnavlja. Današnji monitori obnavljaju sliku 50, 60, 70 ili 100 puta u sekundi. REFRESH RATE - koliko puta u sekundi se obnavlja slika na monitoru (kaže se da monitor ima frekvenciju od 50, 60, 70 ili 100 Hz).

LCD /LIQUID-CRYSTAL DISPLAY/ monitor koristi ekran od tećnim kristalom (LCD). Ti monitori su tanki, troše manje energije i stoga se pretežno koriste u prenosnim računarima (notebook), ali su i skuplji.

Slika . CRT monotor (lijevo) LCD monotor (desno)

 

 

Index