abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Optički miš /OPTICAL MOUSE/

Sastavni dio miša je led dioda koja osvjetljava podlogu. Optoelektronički senzor obrađuje odbljesak emitovane svjetlosti od podloge i u stanju je da dobija sliku od bilo koje podloge. Dobijena slika se obrađuje u čipu posebne namjene (čip za analzu slike), koji se takođe nalazi u optičkom mišu.
Laser /LASER BEAM/ omogučuje slike velike rezolucije sa večine tipova podloga (čak i sa poliranih).
Promjena slike, prema odgovarajućem algoritmu, koristi se za preračunava položaja pokazivača miša. Sastavni dio miša je mala kamera koja može da napravi preko 1500 slika u sekundi.
Početak optičkog miša je povezan sa 1999. godinom. Laserski miš istiskuje primjenu drugih vrsta miševa.

Slika 1. Unutrašnjost optičkog miša Slika 2. Optički miš

 

Index