abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Operativni sistemi /OPERATING SYSTEMS

Operativni sistem omogućuju komunikaciju između korisnika i računara i pojedinih dijelova računara. Računari moraju imati operativni sistem. Kod večine računara operativni sistem se nalazi na hard disku.

Operativni sistem je sistemski softver.

Operativni sistem je softver koji izvodi druge programe, ostvaruje vezu između hardvera i softvera, organizuje i upravalja sa njima.

Operativni sistem je interfejs /INTERFACE/ (veza) između računara vanjskog svijeta. Za vezu sa pojedinim dijelovima računara (monitor, štampač, miš i ostali dijelovi računara). Dio operativnog sitema koji obezbjeđuje ovaj interfejs se zove drajver /DRIVER/. Zato kad se instalira novi štampač ili dio hardvera vaš sistem traži da insatlirate još softvera koji se zove drajve /DRIVER/.

Drajve /DRIVER/ je posebno napisan program koji razumije rad uređaja i povezuje ga sa sistemom (npr. štampač, video karta, zvučna karta, CD ROM drajv, ...). Drajver prevodi naredbe operativnog sistema ili korisnika u komande koje razumije uređaj (komponenta računara). Takođe prevodi odgovor uređaja da ga može razumjeti operativni sistem, aplikativni program ili korisnik.

 

Operativni sistemi:

  • MS-DOS.
  • Windows.
  • UNIX.
  • Linux.
  • Mac OS X.

Najčešće korišteni operativni sistem na PC računarima je WINDOWS.

Index