abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Softver /SOFTWARE/

Softver /SOFTWARE/ i hardver /HARDWARE/ čine računarski sistem. Softver je i računarski program i skup instrukcija kao i operativni sistem. Recept je asocijacija za program.

Programi neophodni za početak rada računara čuvaju se u ROM-u.

Softver se čuva u memoriji. Kopiranje računarskih podataka i programa se zave BACKUP / BACKUP.

Softver /SOFTWARE/ se dijeli na:

 • Sistemski softver
 • Aplikativni softver
 • Korisnički softver

APPLICATION SOFTWARE ili PROGRAMS su:

 • WORD PROCESSORS - tekst procesori su programi za rad sa tekstom. (Predstavnik je MS WORD)
 • SPREADSHEETS
 • DATABASE MANAGERS
 •  IMAGE EDITORS
 

Primjeri viših programskih jezika su:

 • BASIC
 • COBOL
 • C++
 • Pascal
 • JAVA

Index