abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Aplikacioni softver /APPLICATION SOFTWARE/

Aplikacioni softver /APPLICATION SOFTWARE/ zajedno sa korisničkim i sistemskim je softver.

APPLICATION SOFTWARE ili PROGRAMS su:

  • WORD PROCESSORS
  • SPREADSHEETS
  • DATABASE MANAGERS
  • IMAGE EDITORS

Programi za rad sa tekstom su:

  • Teks editori.
  • Tekst procesori, WORD PROCESSORS - Predstavnik je MS WORD
  • Programi za pripremu za štampu /DESKTOP PUBLISHING/

Kad mijenjate sadržaj dokumenta to je EDIT tj. editovanje teksta.

Index