abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Tipovi fajla /FILE TYPES/

Tipovi fajla /FILE TYPES/ zavise od sadržaja fajla (tekst, slika, video, audio itd.).

 

Bitmapiran se odnosi na sliku. Kod bitmapirane slike se pri promjeni veličine javlja nazubljenost.

 

BMP slika

.gif slika

.bmp slika

.jpg slika ima preko 16 miliona boja

.jpg slika

.gif slika

 

Razlika između veličine .bmp i .gif fajla.

.mp3 je format za muziku.

Index