abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Multimedija /MULTIMEDIA/

Multimedija je spoj raznih medija - teksta, grafike, računarske animacije, zvuka, videa - na računaru.

Može biti jednostavna - kao čitanje knjige sa slikama ili složena računarski program (npr. enciklopedija ili složena igra) kombinacia teksta, zvuk i video animacije.

Multimedija je interakcija teksta, zvuka, slike, animacija, videa.

Za čuvanje sadržaja koriste se CD, DVD, BLUE-RAY.

Novi multimedijalni CD, DVD sadrže mogućnost i interakcije (veze, linkovi) između sličnih informacija koji su obično označeni drguom bojom tekast. klikom na link ili na dio sliku odbijate dopunska objašnjenja ili starte animacije / video.

 

Index