abc Osnove računara - Quiz sa slikama 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara __________ je saznanje koje je prihvatljivo za žive organizme ili upravljačke mašine..
Informacija
Podatak
Komunikacija
Informatika