abc Osnove računara - Quiz sa slikama 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara BOOT / BOOT UP:
Čitanje podataka sa periferije
Startanje ili inicijalizacija računara
BROADCAST
Kreiranje kopije