abc Osnove računara - Pripremni test bez slika 1, 2. i 3. dio

Pitanje broj: 1

Koji od pobrojanih uređaja radi i kao ulazni i izlazni uređaj:
Tastatura
Modem
Scanner
Miš
Monitor