abc Osnove računara - Pripremni test bez slika 1, 2. i 3. dio

Pitanje broj: 1

1 KB je:
1 kilobit /BIT/
1 kilobajt /BYTE/