abc Osnove računara - Pripremni test bez slika 1. i 2. dio

Pitanje broj: 1

PC je _______ računar:
privatni
lični
prenosivi
poslovni