abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

1 KB ima:
više od 2000 bita
manje od 2000 bita