abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Bit /BIT/ ima samo vrijednosti ili 1 ili 0:
Ne
Da