abc Osnove računara - Pripremni test bez slika - 1. dio

Pitanje broj: 1

Po završetku obrade podaci se predaju na:
Obrada
Ulaz
Izlaz
Memorija