abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Hard disk se nalazi u:
STICK
RAM
ROM
Kućištu - sistemska jedinica /CASE, SYSTEM UNIT/