abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Sadržaj ROM memorije se ______ brisati:
ne može
ponekad može
može