abc Osnove računara - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Najbrža memorija od navedenih je:
Hard disk
FLASH
ROM
RAM