abc Osnove računara - Pripremni test bez slika - 3. i 4. dio

Pitanje broj: 1

Modem koji je izvan računara je:
ADSL
ISDN
Kablovski
Externi
Interni.