abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Matrični je povezan sa uređajem:
Monitor
Miš
STICK
Štampač /PRINTER/