abc Osnove računara - Pripremni test bez slika - 3. dio

Pitanje broj: 1

Štampači koji ispisuje sadržaj u boji:
Linijski štampači
Ništa od nabrojanog
INK-JET štampači
Matrični štampači