abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji od slijedećih nije operativni sistem:
Linux
Windows
Acer
Svi pobrojani su operativni sistemi
MS-DOS