abc Osnove računara - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

WINDOWS je ________ softver:
Radni softver
Aplikativni
Korisnički program
Sistemski