abc Osnove računara - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

BACKUP / BACKUP se odnosi na:
Kopiranje programa
Kopiranje računarskih podataka i programa
Kopiranje slika
Kopiranja slika i muzike